Tarieven CC Palethe

Vanaf 2020 werkt CC Palethe met flink vereenvoudigde tarieven. Voortaan hanteren we voor onze verschillende lokalen en zalen een uurtarief, steeds inclusief poetsen en (technische) ondersteuning. De tarieven worden gebruikt voor de volledige periode dat je als vereniging of instantie de zaal of het lokaal nodig hebt (dus incl. opbouw en opruimen).

 Gebruikers PeltGebruikers buiten Pelt
Zinnezaal65 euro / uur130 euro / uur
Muzezaal, foyer Zinne8 euro / uur16 euro / uur
Projectiezaal, expressielokaal, theorielokaal, leskeuken, bunker Reppe, grote zaal Reppe2,5 euro / uur5 euro / uur


Annulering

Bij volledige of gedeeltelijke annuleringen van reservaties worden annuleringskosten in rekening gebracht:                                        

  1. Meer dan 60 dagen voor aankomst: 10% van de huurprijs van de geannuleerde locatie;
  2. Tussen de 60 en 30 dagen voor aankomst: 25% van de huurprijs van de geannuleerde locatie;
  3. Minder dan 30 dagen voor aankomst: 50% van de huurprijs van de geannuleerde locatie.

De niet geannuleerde locaties worden steeds aan 100% gefactureerd, ongeacht of deze verder verhuurd werden. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld in geval van overmacht) kunnen er geen annuleringskosten  aangerekend worden.